آشنایی با چالش های پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت EHR و نحوه غلبه بر آنها

آشنایی با چالش های پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت EHR و نحوه غلبه بر آنها

پرونده الکترونیک سلامت EHR با ذخیره و نگهداری داده های بیماران در قالب دیجیتال، با مزایای بسیاری برای صنعت مراقبت های درمانی همراه است. این سوابق در هر زمان و…
بیشتر بخوانید

مزایای پرونده پزشکی الکترونیکی و نکات مربوط به آن

پرونده پزشکی الکترونیکی نقش مهمی در نحوه ذخیره سوابق پزشکی بیماران، ارائه برنامه با کیفیت درمانی، مدیریت امور مالی، اشتراک گذاری اطلاعات و ثبت داده های سلامت ایفا می کند…
بیشتر بخوانید
تأثیر پرونده الکترونیک سلامت EHR بر عملکرد پرستاران مراکز درمانی

تأثیر پرونده الکترونیک سلامت EHR بر عملکرد پرستاران مراکز درمانی

همانطور که می دانیم ثبت به موقع و درست اطلاعات بالینی برای بهبود کیفیت مراقبت از بیماران، به حداکثر رساندن کارایی، تضمین ایمنی بیمار و تسهیل در ارتباطات کادر درمان…
بیشتر بخوانید
برای انتقال اطلاعات به EMR چه نکاتی را باید در نظر بگیریم؟

برای انتقال اطلاعات به EMR چه نکاتی را باید در نظر بگیریم؟

با وجود مزایای بسیاری که برای  EMR (پرونده الکترونیک پزشکی) وجود دارد، باید بدانید هنگامی که به دنبال انتقال اطلاعات از پرونده های پزشکی کاغذی به سوابق پزشکی الکترونیکی هستید،…
بیشتر بخوانید
× مشاوره آنلاین