سامانه سلامت الکترونیک

سامانه سلامت الکترونیک

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود خدمات، از اهداف اولیه سلامت الکترونیک می باشد. سلامت الکترونیک به معنای ادغام اطلاعات و خدمات درمانی با فناوری اطلاعات و ارتباطات به روز دنیا می باشد. با این رویکرد، ارائه خدمات درمانی با کیفیت بالا انجام می شود و همچنین رضایت بیماران افزایش می یابد.

شرکت کوشانتک با داشتن تیم تخصصی فنی و تحلیلی در این حوزه، انواع سامانه های سلامت الکترونیک را طراحی و تولید کرده است.

    از جمله خدمات کوشانتک:

    × مشاوره آنلاین