سیستم اطلاعات آزمایشگاه LIS

سیستم اطلاعات آزمایشگاه (LIS)

نحوه ی عملکرد این نرم افزار در سیستم اطلاعات آزمایشگاه کوشان تک به گونه ای است که قسمت پذیرش بیمارستان (HIS) آزمایشات مربوطه را به LIS ارسال می نماید. سپس این سیستم، تنظیمات مربوطه از جمله نوع دستگاه،آزمایشات مربوط به هر دستگاه و شاخه ی مربوط به آزمایش (بیوشیمی، هماتولوژی، هورمونی و …) را مشخص و به دستگاه مربوطه ارسال می نماید  تا آزمایشات لازم صورت گیرد؛ در نهایت  نتیجه آزمایش توسط افراد ذی صلاح، تایید و مجدد برای HIS فرستاده می شود.

 

  از جمله مزایایLIS:

  پردازش نمونه ها

  دریافت نتایج از آنالایزرها

  تحویل گزارش به پزشک

  امکان چاپ نتایج آزمایش پس از تایید توسط افراد ذی صلاح

  دسترسی از طریق دسکتاپ و پورتال

  اضافه کردن آزمایش های مختلف از شاخه ها و دستگاه های دیگر

  محدود کردن و اجازه دادن دسترسی به افراد توسط مدیر سامانه