داشبورد مدیریتی

داشبورد های مدیریتی

داشبورد های مدیریتی از جمله پرکاربردترین نرم افزاری های مدیریتی سازمان ها و ارگان ها برای ارزیابی شاخص عملکرد به شمار می روند. استفاده از بروزترین تکنولوژی و فناوری ها در کیفیت، دقت و سرعت انتقال داده در این نرم افزارها بسیار حائز اهمیت است.

کوشان تک همواره از تکنولوژی و فناوری های جدید جهت طراحی و ساخت داشبوردهای مدیریتی استفاده کرده تا رضایت مشتریان خود را تضمین کند.