سیستم جامع Pacs

دريافت و بايگانی تصاوير ديجيتال پزشكی با فرمت دايكام (PACS)

در مسیر توسعه و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت یکی از نیازهای مهم، دریافت تصاویر رادیولوژی و ذخیره سازی فایل های مربوطه است. محصولات پکس موجود در کشور تصاویر را با فرمت دایکام ذخیره سازی میکنند که دارای حجم بالایی است و این امر سرعت و کارایی محصول نهایی را در تبادل و بازیابی اطلاعات دچار مشکل می کند. از این رو شرکت کوشان تک با بهره گیری از نیروی خلاق و جوان نخبه، اقدام به طراحی نرم افزار ایرانی پکس با قابلیت های مطابق با نیاز پزشکان و کادر درمانی و همچنین امکان لینک سازی مستقیم به پرونده الکترونیک سلامت بیماران با حداکثر سرعت تبادل اطلاعات نمود.

  از جمله مزایای این محصول:

  • امکان انتقال تصویردیجیتال به هریک از بخش های شبکه‌‌بندی شده بیمارستان یا خارج از بیمارستان
  • دسترسی مستقیم پزشک به تصاویر ذخیره شده و در نتیجه کاهش وابستگی پـزشـک بـه تکنسیـن
  • برطرف شدن مشکلات مرتبط با ذخیره فیلم ها نظیر گم شدن فیلم ها و برداشت مجدد، نیاز به نسخه برداری از فیلم ها، حجـم زیـاد فیلـم و هـزینـه بـالای فیلـم
  • ایجاد یک شبکه ایمن برای انتقال اطلاعات بیمار
  • بومی سازی و امکان همگام سازی نرم افزار پکس
  • عدم نیاز به پشتیبانی خارج از کشور و ارتقا نرم افزار با توجه به نیاز روز سازمان
  • بهبود عملکرد نرم افزار نسبت به مشابه خارجی و قیمت مناسب
  • صرفه جویی در هزینه ها با حذف کلیشه